GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI

Bài thi Đánh giá Năng lực Mỹ thuật của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là một trong những đổi mới quan trọng trong việc chuyển đổi chương trình đào tạo các khối ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế Nội Thất và Thiết kế Đồ hoạ theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Bên cạnh việc đánh giá kỹ năng vẽ tay qua các bài thi Vẽ Mỹ thuật, bài thi đánh giá năng lực Mỹ thuật chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế Nội thất và Thiết kế Đồ hoạ của thí sinh như sử dụng tư duy logic, tư duy hình học, tư duy thẩm mỹ, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Bài thi giúp đánh giá được năng lực của người học có phù hợp với hoạt động hành nghề trong lĩnh vực các ngành Thiết kế trong cách mạng số hoá 4.0. 

Về nội dung, đề thi cung cấp hình vẽ, dữ kiện và nội dung có bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng. Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi NATA (National Aptitude Test in Architecture).

Cấu trúc bài thi Đánh giá Năng lực Mỹ thuật của ĐH Kiến trúc Đà Nẵng gồm ba phần: Tư duy logic; tư duy hình học, phân tích và giải quyết vấn đề nhằm đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH chuyên ngành THiết kế của thí sinh.

Bài thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. 

“Nếu các em chỉ học thuộc lòng, học vẹt sẽ khó có thể làm tốt được. ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cũng không khuyến khích các em đi luyện thi và chúng tôi cũng không tổ chức ôn luyện hay bán tài liệu ôn thi mà chỉ công bố đề minh họa để các em hiểu cấu trúc đề thi, giúp việc ôn tập tốt hơn”