QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ sau: Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, 566 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng


(*) Hạn cuối đăng ký trực tuyến và nhận hồ sơ đến 17h ngày 16/07/2021

HỒ SƠ BAO GỒM

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Thí sinh tải phiếu ĐKDT từ email sau khi đăng ký thành công

02 ẢNH 3cm x 4cm

Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau

LỆ PHÍ DỰ THI

Không thu phí