LIÊN HỆ

THẦY NGUYỄN THANH HOÀNG, GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

PHONE: 0909097488 (zalo)

EMAIL: hoangnt@dau.edu.vn

Facebook: fb.com/hoangkts