THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- 8h00 Thứ Bảy ngày 17/07/2021: Thí sinh có mặt tại link livestream để làm thủ tục dự thi.

- 17h00 Thứ Bảy ngày 17/07/2021: Hạn cuối nộp bài thi vẽ mỹ thuật qua email vemythuat2021@dau.edu.vn.

- 8h00 Chủ Nhật ngày 18/07/2021: Thí sinh làm bài thi trực tuyến để làm bài thi

- Địa điểm thi: Trực tuyến


LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Để hoàn thành kỳ thi thí sinh cần hoàn thành 2 nội dung sau:

- 17h00 Thứ Bảy ngày 17/07/2021: Hạn cuối nộp bài thi vẽ mỹ thuật qua email vemythuat2021@dau.edu.vn.

- 8h00 18/07/2021: Thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực mỹ thuật bằng phương pháp trắc nghiệm trực tuyến với thời gian 60’ (Chiếm 60% điểm số)