THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- 17h00 Thứ Bảy ngày 09/07/2022: Hạn cuối đăng ký dự thi tại xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-mon-nang-khieu.html

- 7h30 Thứ Bảy ngày 16/07/2022: Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng để làm thủ tục dự thi.

- 13h00 Thứ Bảy ngày 16/07/2021: Thí sinh tham gia làm bài thi Nội dung 1 tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

- 7h30 Chủ Nhật ngày 17/07/2021: Thí sinh làm bài thi Nội dung 2 tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

- Địa điểm thi: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thí sinh có thể làm bài thi thử Nội dung 1 tại thithu.dau.edu.vn