THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- 17h00 Chủ nhật ngày 23/06/2024: Hạn cuối đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi tại  https://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-nang-khieu.html 

- 07h30 Thứ Ba ngày 02/07/2024: Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng để làm thủ tục dự thi.

- 13h00 Thứ Ba ngày 02/07/2024: Thí sinh tham gia làm bài thi Nội dung 1 tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

- 07h00 Thứ Tư ngày 03/07/2024: Thí sinh làm bài thi Nội dung 2 tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

- Địa điểm thi: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng