ĐĂNG KÝ THI THỬ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Thí sinh đăng ký thi thử tại đây, đề thi thử sẽ được gửi sau qua email đăng ký. Sẽ có lịch và thời gian thi thử sớm nhất